Visie

Synoniemen voor vitaliteit zijn: levenslust, energie, beweeglijkheid, levenskracht.

 

De huidige trends en ontwikkelingen in de buitenwereld vragen veel van je. Het is een hele uitdaging om daarin mee te bewegen en trouw te blijven aan jezelf. Wanneer je ja zegt, maar nee voelt, ontstaat er een innerlijk conflict. Dat leidt tot onrust, verwarring of verstarring. Denken, voelen en doen zijn uit balans. Het luisteren naar lichaamssignalen geeft informatie over wat wijs is om te doen. Gevolg is dat vastgezette energie weer gaat stromen en denken, voelen en doen meer op één lijn komen. Dat geeft rust en ontspanning. Jouw levendigheid en vitaliteit nemen toe. En je bent beter in staat om duurzaam in te spelen op de uitdagingen in de buitenwereld.  

‘Hij, die met zijn handen werkt,

is een arbeider

Hij, die met zijn handen en zijn hoofd werkt

is een vakman

Hij, die met zijn handen, hoofd en hart werkt

is een kunstenaar’

Franciscus van Assisi

 

Meest recente blogs

Feedback van clienten: verrassend verhelderend!

A voice of Holland

#Houdhetroze

Focus

Onmenselijk schraal; zolang aanraken niet mag

De kat viel ineens dood van de bank

Mijn gesprek met de boom

Na jaren ontmoette ik mijn jeugdliefde

Waar kom jij je bed voor uit?

Doe niet zo bezorgdzaam, mam!