Visie

Synoniemen voor vitaliteit zijn: levenslust, energie, beweeglijkheid, levenskracht.

De huidige trends en ontwikkelingen in de buitenwereld vragen veel van je. Het is een hele uitdaging om daarin mee te bewegen en trouw te blijven aan jezelf. Wanneer je ja zegt, maar nee voelt, ontstaat er een innerlijk conflict. Dat leidt tot onrust, verwarring of verstarring. Denken, voelen en doen zijn uit balans.

Het luisteren naar lichaamssignalen geeft informatie over wat wijs is om te doen. Gevolg is dat vastgezette energie weer gaat stromen en denken, voelen en doen meer op één lijn komen. Dat geeft rust en ontspanning. Jouw levendigheid en vitaliteit nemen toe. En je bent beter in staat om veerkrachtig in te spelen op de uitdagingen in de buitenwereld.

'Hij, die met zijn handen werkt,
is een arbeider
Hij, die met zijn handen en zijn hoofd werkt
is een vakman
Hij, die met zijn handen, hoofd en hart werkt
is een kunstenaar'

Franciscus van Assisi