Vitaliteit in bedrijf; van visie naar verandering

 Doel Uitwerken van de visie op vitaliteit naar een concreet plan van aanpak met passendeinterventies en communicatiemiddelen      Inhoud Adviestraject op hoofdlijnen: Inventarisatie van aanwezige interventies Vitaliteitssessies met diverse gremia binnen de organisatie Keuzemoment Opstellen plan van aanpak  Resultaat Concreet en gedeeld plan van aanpak voor implementatie van de vitaliteitsvisie,inclusief communicatieplan  Aanpak Neem contact…

Lees meer

Vitale ouderen

 Doel Betrokkenheid van oudere werknemers vergroten en wederzijds begrip tussen verschillendegeneraties creëren  Doelgroep Oudere en jongere medewerkers  Inhoud Betrokkenheid bij inzetbaarheidsoptimalisatie creëren Beeldvorming over en weer Kwaliteiten in beeld Zin-geef –gesprek Persoonlijk actieplan  Resultaat Persoonlijk actieplan voor optimalisatie van inzetbaarheid Vergroot wederzijds begrip Zelfbewustzijnsverruiming  Aanpak Neem contact op voor een vrijblijvend intakegesprek. Het uitwerken van uw vraag…

Lees meer

Grip op vitaliteit in body & mind

 Doel Relatie tussen lichaam, geest en vitaliteit begrijpen en ervaren  Doelgroep Management en medewerkers  Inhoud Theorie over vitaliteit: Samenwerking tussen lichaam en geest Stevig in je schoenen Met hart en ziel In beweging komen Ervarings- en lichaamsgerichte oefeningen Reflectiemomenten  Resultaat Vergroot lichaamsbewustzijn Persoonlijk vitaliteitsplan  Aanpak Neem contact op voor een vrijblijvend intakegesprek. Het uitwerken van uw…

Lees meer

Visie

Synoniemen voor vitaliteit zijn: levenslust, energie, beweeglijkheid, levenskracht.   De huidige trends en ontwikkelingen in de buitenwereld vragen veel van je. Het is een hele uitdaging om daarin mee te bewegen en trouw te blijven aan jezelf. Wanneer je ja zegt, maar nee voelt, ontstaat er een innerlijk conflict. Dat leidt tot onrust, verwarring of verstarring.…

Lees meer

Klanten

LTC-logo-FC-3regels

Ik werk met verschillende partners samen aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid:             

Lees meer

Mijn vitaliteit

Door het opzetten van mijn eigen bedrijf als vitaliteitspsycholoog heb ik in 2013 de stap gezet om mijn werk en leven meer in te richten naar waar ik me prettig bij voel. Uit eigen ervaring weet ik hoe lastig het is om trouw te blijven aan jezelf, te luisteren naar je gevoel en consequenties van…

Lees meer

Aanpak

Mijn aanpak is in essentie gericht op het versterken van de verbinding tussen denken, voelen en doen. Ik werk vanuit vier invalshoeken voor vitaliteit: fysiek, mentaal, sociaal-emotioneel, zingevend. Afhankelijk van de vraagstelling zet ik de meest passende methode in om beweging te creëren. Hierbij put ik uit mijn achtergrond als psycholoog, haptotherapeut, lichaamsgericht coach en wandelcoach.    Resultaat van deze aanpak…

Lees meer

Contact

Nieuwsgierig naar ont-moeten?! Maria Voskuilen   T : 06 36 296 277 E : info@mariavoskuilen.nl L : LinkedIn F : Facebook I : Instagram kvk 58781242btw NL001964658B87   Beroepsverenigingen Vereniging Integrale Vitaliteitkunde – registratienummer 1907835 RBCZ licentienummer 190303R Nederlands Instituut van Psychologen – lidmaatschapsnummer 00090009   Bezoekadres Clockhouse, gebouw 351 Generaal Foulkesweg 37, ruimte 10306703 BL…

Lees meer

Meer van Zelf leven en werken

vitaliteitspsycholoog

Vanuit mijn achtergrond als haptotherapeut en psycholoog bied ik begeleiding bij het versterken van jouw levenslust en levenskracht. Ik ondersteun jou om Meer van Zelf te leven en werken met als doel dat jij vanuit rust en vertrouwen zorgt voor jouw levens- en werkplezier.   Ik kijk, luister, voel en denk graag met je mee…

Lees meer

Vitale organisaties

Met zowel HR als management denk ik graag mee over hoe je medewerkers kunt stimuleren om daadwerkelijk met hun vitaliteit en duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Houding en gedrag van werknemers zijn tenslotte essentieel in het realiseren van doelstellingen. Medewerkers die lekker in hun vel en op de juiste plek zitten, benutten hun…

Lees meer