Vitaliteit in bedrijf; van visie naar verandering

 Doel Uitwerken van de visie op vitaliteit naar een concreet plan van aanpak met passendeinterventies en communicatiemiddelen      Inhoud Adviestraject op hoofdlijnen: Inventarisatie van aanwezige interventies Vitaliteitssessies met diverse gremia binnen de organisatie Keuzemoment Opstellen plan van aanpak  Resultaat Concreet en gedeeld plan van aanpak voor implementatie van de vitaliteitsvisie,inclusief communicatieplan  Aanpak Neem contact…

Lees meer

Vitale visie

 Doel Visie op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid ontwikkelen  Doelgroep Directie, management en hr  Inhoud Adviestraject op hoofdlijnen: Intakegesprek Visiekader gesprek Visie invul sessies Uitwerken visie in beleid  Resultaat Gedeelde visie op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit  Aanpak Neem contact op voor een vrijblijvend intakegesprek. Het uitwerken van uw vraag en de huidige en gewenste situatie staan centraal in…

Lees meer

Inzetbaarheidskompas

 Doel Zicht op stimulerende factoren in (zelf)sturing die inzetbaarheid kunnen vergroten  Doelgroep Medewerkers en management  Inhoud Invullen persoonlijkheidsvragenlijst en drijfverenvragenlijst Interview gericht op motivatie, drijfveren en leefstijl Inzetbaarheidscompas opstellen Adviesgesprek  Resultaat Advies richting leidinggevende en medewerker over hoe het potentieel van de medewerkeroptimaal ingezet kan worden binnen of buiten de organisatie  Aanpak Neem contact op voor…

Lees meer

Visie

Synoniemen voor vitaliteit zijn: levenslust, energie, beweeglijkheid, levenskracht.   De huidige trends en ontwikkelingen in de buitenwereld vragen veel van je. Het is een hele uitdaging om daarin mee te bewegen en trouw te blijven aan jezelf. Wanneer je ja zegt, maar nee voelt, ontstaat er een innerlijk conflict. Dat leidt tot onrust, verwarring of verstarring.…

Lees meer

Mijn vitaliteit

Door het opzetten van mijn eigen bedrijf als vitaliteitspsycholoog heb ik in 2013 de stap gezet om mijn werk en leven meer in te richten naar waar ik me prettig bij voel. Uit eigen ervaring weet ik hoe lastig het is om trouw te blijven aan jezelf, te luisteren naar je gevoel en consequenties van…

Lees meer

Vitale organisaties

Met zowel HR als management denk ik graag mee over hoe je medewerkers kunt stimuleren om daadwerkelijk met hun vitaliteit en duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Houding en gedrag van werknemers zijn tenslotte essentieel in het realiseren van doelstellingen. Medewerkers die lekker in hun vel en op de juiste plek zitten, benutten hun…

Lees meer