Advies

Vitaliteitsassessment

 Doel Bepalen van de geschiktheid van een (nieuwe) collega voor zijn rol binnen de organisatie,de match met de organisatie en zijn inzetbaarheid op de middellange termijn  Doelgroep  Management en medewerkers  Inhoud Interview gericht op motivatie, zingeving en leefstijl Capaciteitstesten Persoonlijkheidsvragenlijsten Drijfverenvragenlijst Fitheidsmeting Rollenspel Adviesgesprek  Resultaat Advies over duurzame inzetbaarheid in vitalitetstermen (fysiek,...
Lees meer ... about Vitaliteitsassessment

Werkvermogensmonitor

 Doel In kaart brengen van het risico op uitval en verbetering vanwerkvermogen, productiviteit en inzetbaarheid van medewerkers      Inhoud Afname van de WerkVermogensMonitor¬ģ  Resultaat Medewerker krijgt zicht op zijn risico op uitval en tips ter bevordering van zijn werkvermogen. Concrete aanbevelingen op organisatieniveau om gezondheid, productiviteit en inzetbaarheid van...
Lees meer ... about Werkvermogensmonitor

Health check

 Doel Inzicht krijgen in de gezondheidsrisico's van medewerkers  Doelgroep Hele organisatie  Inhoud Een Health Check bestaat uit een gezondheidstest waarbijlengte, gewicht (Body Mass Index), bloeddruk en glucose- en cholesterolgehaltewordt afgenomen, en een fitheidstest waarbij kracht, uithoudingsvermogen,lenigheid en snelheid wordt getest.  Resultaat De testen geven inzicht in gezondheidsrisico's die ontstaan doorlichamelijke...
Lees meer ... about Health check

Vitaliteit in bedrijf; van visie naar verandering

 Doel Uitwerken van de visie op vitaliteit naar een concreet plan van aanpak met passendeinterventies en communicatiemiddelen      Inhoud Adviestraject op hoofdlijnen: Inventarisatie van aanwezige interventies Vitaliteitssessies met diverse gremia binnen de organisatie Keuzemoment Opstellen plan van aanpak  Resultaat Concreet en gedeeld plan van aanpak voor implementatie van de...
Lees meer ... about Vitaliteit in bedrijf; van visie naar verandering

De Vitale Dialoog

 Doel Verkennen van grenzen in vitaliteitsbeleid  Doelgroep Doorsnede van de organisatie  Inhoud Adviestraject op hoofdlijnen: Gewenste situatie in kaart brengen Vitaal debat met verschillende gremia binnen de organisatie Keuzemoment Keuzes afstemmen met verschillende gremia binnen de organisatie Vitaliteitsregels opstellen  Resultaat Gedeelde vitaliteitsregels  Aanpak Neem contact op voor een vrijblijvend intakegesprek. Het...
Lees meer ... about De Vitale Dialoog

Vitale visie

 Doel Visie op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid ontwikkelen  Doelgroep Directie, management en hr  Inhoud Adviestraject op hoofdlijnen: Intakegesprek Visiekader gesprek Visie invul sessies Uitwerken visie in beleid  Resultaat Gedeelde visie op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit  Aanpak Neem contact op voor een vrijblijvend intakegesprek. Het uitwerken van uw vraag en de huidige en...
Lees meer ... about Vitale visie

Inzetbaarheidskompas

 Doel Zicht op stimulerende factoren in (zelf)sturing die inzetbaarheid kunnen vergroten  Doelgroep Medewerkers en management  Inhoud Invullen persoonlijkheidsvragenlijst en drijfverenvragenlijst Interview gericht op motivatie, drijfveren en leefstijl Inzetbaarheidscompas opstellen Adviesgesprek  Resultaat Advies richting leidinggevende en medewerker over hoe het potentieel van de medewerkeroptimaal ingezet kan worden binnen of buiten de...
Lees meer ... about Inzetbaarheidskompas

Vitale organisaties

Met zowel HR als management denk ik graag mee over hoe je medewerkers kunt stimuleren om daadwerkelijk met hun vitaliteit en duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Houding en gedrag van werknemers zijn tenslotte essentieel in het realiseren van doelstellingen. Medewerkers die lekker in hun vel en op de...
Lees meer ... about Vitale organisaties