Health check

 Doel Inzicht krijgen in de gezondheidsrisico’s van medewerkers  Doelgroep Hele organisatie  Inhoud Een Health Check bestaat uit een gezondheidstest waarbijlengte, gewicht (Body Mass Index), bloeddruk en glucose- en cholesterolgehaltewordt afgenomen, en een fitheidstest waarbij kracht, uithoudingsvermogen,lenigheid en snelheid wordt getest.  Resultaat De testen geven inzicht in gezondheidsrisico’s die ontstaan doorlichamelijke inactiviteit. De testen leiden tot…

Lees meer