Vitaliteit in bedrijf; van visie naar verandering

 Doel Uitwerken van de visie op vitaliteit naar een concreet plan van aanpak met passendeinterventies en communicatiemiddelen      Inhoud Adviestraject op hoofdlijnen: Inventarisatie van aanwezige interventies Vitaliteitssessies met diverse gremia binnen de organisatie Keuzemoment Opstellen plan van aanpak  Resultaat Concreet en gedeeld plan van aanpak voor implementatie van de vitaliteitsvisie,inclusief communicatieplan  Aanpak Neem contact…

Lees meer