ervaringsgericht leren

Leiderschap in contact

‘Sinds een paar maanden ben ik leidinggevende van Ton. Een oudere werknemer die al 25 jaar bij de organisatie werkt. Zijn voorgangers hebben hem al die tijd positief beoordeeld, maar hij is niet meegegroeid met de ontwikkelingen binnen de organisatie. Hoe krijg ik hem in hemelsnaam in beweging?’ Een veel voorkomende vraag bij leidinggevenden die bewust aandacht besteden aan duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

Fan van ervaringsgericht leren
Sinds ik aanraking ben gekomen met haptonomie ben ik fan van ervaringsgericht leren. Vanuit mijn vorige werk ben ik bekend met trainingen gevuld met theoretische kennis, gespreksmodellen, aan de slag met een trainingsacteur. Vooral gericht op denken en doen. Kennis en praktische vaardigheden. Tips en trucs. Trainingen waar leidinggevenden zeker bij gebaat zijn. En toch mist er iets voor mij.

De mens als bepalende factor
Ervaringsgericht leren gaat een laagje dieper. En is een passende insteek bij thema’s als persoonlijk leiderschap, eigen regie, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit. In het ervaringsgericht leren ben jij als mens het vertrekpunt. De bepalende factor voor hoe jij vanuit jouw rol als leidinggevende vorm geeft aan het gesprek met jouw medewerker. Welke bijdrage kan jij leveren om jouw medewerker in beweging te brengen of te houden? Hoe doe jij dat? Wat gaat goed en wanneer is het lastig? Hoeveel bewegingsruimte heb jij zelf?

Ervaringsgericht leren
Zo was ik laatst in gesprek met een leidinggevende die er tegenop zag om een lastig, persoonlijk gesprek met zijn medewerker aan te gaan. ‘Ik wil het gesprek wel aangaan, maar wat moet ik dan zeggen? Heb je niet een paar startzinnetjes voor me?’

Voorbeeld
Via een van mijn ervaringsgerichte oefeningen verkennen we zijn vraagstuk. Met als doel dat hij zelf tot de bij hem passende woorden en acties komt. Hij kiest een voorwerp in de ruimte dat zijn medewerker representeert. Vervolgens kiest hij een plek voor zijn medewerker en voor zichzelf. Verkent waar hij zonder spanning in contact kan staan. Waar de spanning in zijn lijf oploopt. En hoe hij deze kan reduceren. Ook onderzoekt hij welke stappen hij zonder al te veel spanning kan zetten richting zijn medewerker. Welke acties en woorden daarbij horen. Allemaal vanuit ervaren. Deze persoonlijke woorden en acties had ik niet voor hem kunnen bedenken. Juist de vertaalslag van ervaren naar eigenheid in woorden en daden maakt ervaringsgericht leren zo krachtig. Daar kan geen theoretisch model of vaardigheidstraining tegenop. Dat maakt ervaringsgericht leren zo anders dan model- of vaardigheidstraining.

Leiderschap in contact
Leiderschap in contact is ook tijdens trainingen voor leidinggevenden duidelijk voelbaar te maken via ervaringsgerichte oefeningen. Een van de werkvormen waar ik enthousiast over ben, is het werken met een blinddoek. Het zicht wordt uitgeschakeld. De tastzin wint aan kracht. Met deze werkvorm is de (fictieve) medewerker geblinddoekt. De leidinggevende heeft de leiding en begeleidt de medewerker op onbekend terrein. Hoe maakt de leidinggevende contact? Hoe duidelijk is de leidinggevende? Stemt hij af op wat de medewerker nodig heeft? Hoe reageert hij wanneer de medewerker een andere kant oploopt? Of stil blijft staan? Heel mooi voelbaar en inzichtelijk te maken via een relatief eenvoudige oefening. Hoe ervaart de medewerker de begeleiding? Hoeveel ruimte is er om zelfstandig aan de slag te gaan? Voelt de medewerker zich op waarde geschat? Deze ervaring levert essentiële informatie op voor de leidinggevende. Informatie waar hij veel aan heeft in het contact met zijn medewerkers op de werkvloer. Contact als basis voor leiderschap.

Impactvolle werkvormen
Dit zijn slechts twee voorbeelden. Vanuit de haptonomie zijn er vele impactvolle manieren om ervaringsgericht leren vorm te geven en tot essentiële inzichten te komen. Een geschenk voor leidinggevenden en hun medewerkers. En voor deze coach.

Ervaren
Lezen over deze vorm van leren is niet genoeg. Ervaren is beter! Graag leg ik persoonlijk contact met jou als leidinggevende of HR- manager om ervaringsgericht leren te introduceren. En ik denk graag mee over de vertaling van leerdoelen naar passende, ervaringsgerichte werkvormen. Energieke, impactvolle, krachtige leiders zijn het resultaat.

Meer informatie?
info@mariavoskuilen.nl

 

Meest recente blogs

Feedback van clienten: verrassend verhelderend!

A voice of Holland

#Houdhetroze

Focus

Onmenselijk schraal; zolang aanraken niet mag

De kat viel ineens dood van de bank

Mijn gesprek met de boom

Na jaren ontmoette ik mijn jeugdliefde

Waar kom jij je bed voor uit?

Doe niet zo bezorgdzaam, mam!